Ditaş’ın sermaye artırımı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş, sermaye artırımı bildirimini güncelledi.

Ditaş’ın sermaye artırımı
Yayınlama: 11.09.2023
0
A+
A-

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş, sermaye artırımı bildirimini güncelledi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Yönetim kurulumuzun 11.09.2023 tarihli toplantısında, şirket yönetim kurulunun kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı konulu 19.06.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı kararında diğer hususların yanı sıra, özetle 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 50.000.000 Türk Lirası (yüzde 117,65 oranında) arttırılarak 92.500.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verildiği görülerek, yönetim kurulunun 50.000.000 Türk Lirası tutarında (yüzde 117,65 oranında) bedelli sermaye artırımına ilişkin ve kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımı konulu 19.06.2023 tarihli ve 2023/18 sayılı kararından rücu edilmesine, bedelli sermaye artırım tutarının 42.500.000 Türk Lirası (yüzde 100 oranında) olarak belirlenmesine, bu kapsamda esas sözleşmenin kayıtlı ve çıkarılmış sermaye başlığını taşıyan 6. maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye istinaden 100.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 42.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 42.500.000 Türk Lirası (yüzde 100 oranında) arttırılarak 85.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin izahnamede yer alacak finansal tablolar başlıklı 11. maddesi kapsamında SPK'ya sunulmuş olan 19.06.2023 tarihli izahnamenin bağımsız denetimden geçmiş son 3 yıllık finansal tabloların yanı sıra 2023 yılı 6 aylık ara dönem finansal tablolarda yer verilen bilgileri de içerecek biçimde güncellenmesine, şirketin yüzde 68,24 oranında doğrudan ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın mezkur sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere şirket hesaplarına intikal ettirilen toplam 27.758.120 Türk Lirası tutarındaki sermaye avansıyla işbu yönetim kurulu kararı tarihi sonrasında şirket hesaplarına ilave sermaye avansı intikal ettirilmesi halinde söz konusu avansların tamamının yapılacak sermaye artırımında kullanılmasına, artırılacak 42.500.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden 1 Türk Lirası itibari değerli ve tamamı hamiline yazılı 42.500.000 adet payın SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş düzenlemeleri gereğince ve bu düzenlemelere uygun olarak kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, işbu sermaye artırımında ihraç edilerek payların borsada işlem gören nitelikte oluşturulmasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 Türk Lirası itibari değerli bir payın satış fiyatının 1 Türk Lirası olarak belirlenmesine, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kullanılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş (Borsa) Birincil Piyasada halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde söz konusu payların borsada halka arz süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içerisinde borsada halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere şirket hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş tarafından verilen 11.09.2023 tarihli satınalma taahhütnamesi kapsamında, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş tarafından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınmasına, ihraç edilecek payların kar elde edilmesi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde (mevzuat ile kar payı dağıtımı zorunlu kılınan haller hariç) dağıtım tarihi itibarıyla, dağıtılmasına karar verilen karın mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılmasına, işbu bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin olarak SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince hazırlanmış olan sermaye artırımından sağlanacak fonların kullanım yeri raporunun onaylamasına ve kamuya açıklamasına, sermaye artırımından elde edilecek fonun şirketin mevcut sermayesini aşmaması, sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor tarihi itibarıyla şirketin kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu itibarla mezkur sermaye artırımından sağlanacak fonun şirketin ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan herhangi bir borcunun ödenmesinde kullanılmayacak olması nedenleriyle SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin 6. fıkrası kapsamında önemli nitelikte işlem mahiyetinde bir işlemin söz konusu olmadığına, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına karar verilmiştir.''
 


SANAYİ HABER AJANSI

SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.