Piyasadan haberler

MRSHL… Şirketin Akzo Nobel N.V.’ye olan 400.000.000 TL borcunu, kalan anapara ve faizi ile birlikte ödeyerek tamamen kapattığına dair 18.09.2023 tarihli, dün yapılan açıklamada; borcun kapatılmasına ve yapılan ödemeye ilişkin tarih sehven 18.08.2023 olarak belirtilmiş olup, 18.09.2023 olarak revize edilmiştir.

Piyasadan haberler
Yayınlama: 19.09.2023
8
A+
A-

ALARK… Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000,- TL (otuzmilyonTürkLirası) sermayeli bir anonim şirketinkurulmasınakararverilmiştir. Sözkonusuyenişirketinamacınınözelliklebüyükgövdeliyolcuuçaklarındadönüşüm ve modifikasyon yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işlerini kapsaması planlanmaktadır. Proje kapsamında uluslararası yabancı mühendislik ve üretim firmaları ile yoğun iş birliği öngörülmektedir.

ATSYH… Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ile bağlı ortaklığı Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin yaptığı protokol gereği, SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden Denizli ilçelerini de kapsayacak şekilde yaklaşık 100.000 dönüm için ortalama piyasa değeri 50 TL/kg olan 2.500 ton gübre ön siparişi almıştır. Siparişin ortalama değer 125 milyon TL civarındadır.

BRISA… Şirket, 18 Eylül 2023 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 2 yılı anapara geri ödemesiz 6 yıl vadelive100milyonAmerikanDolarıveyakarşılığıolanAvroveyaTürkLirasıtutarındabirkredianlaşmasıimzalamıştır. Söz konusu kredi, Şirketin 2023-2025 dönemi yeni yatırım harcamaları programını finanse etmek için kullanılacaktır. Bu program, Aksaray tesisinde yeni makine ve ekipman edinimi ile kapasite artışını ve İzmit tesisinde yakıt tasarruflu ve düşük karbon emisyonlu ürünlerin üretimini artırmaya yönelik modernizasyon ve iyileştirme yatırımlarını içermektedir.

EKGYO… Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin hisse işlemleri

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Emlak Konut GYO” veya “Şirket”), kurumsal yabancı bir yatırımcının doğrudan yaklaşımını takiben, çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden 187.000.000 lot mevcut geri alınan paylarının (“Paylar”) tahsis edildiğini duyurmaktadır (“İşlem”). İşlem, pay başına kapanış fiyatına yaklaşık %7,5 iskonto oranı uygulanarak 7,50 TL'den fiyatlandırılmış olup İşlem sonucunda Şirket'in 1.402,5 milyon TL brüt hasılat elde edeceği beklenmektedir.

Satış, Türkiye dışında yerleşik bir kurumsal yabancı yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirilmiştir. İlgili işlemin 21 Eylül 2023 tarihinde borsa dışı bir işlemle sonuçlanması beklenmektedir. HSBC Bank plc (“HSBC”), İşlem ile ilgili olarak Şirket'in tek plasman temsilcisi olarak seçilmiştir. Emlak Konut GYO halihazırda 191.550.291 lot payı (toplam çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %5,04'üne eşit) geri alınan pay olarak bulundurmaktadır ve İşlem'in başarıyla tamamlanmasını takiben 4.550.291 lot payı (çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %0,12'sine eşit) geri alınan pay olarak bulunacaktır. İşlem'in bu duyuru uyarınca başarıyla tamamlanmasına bağlı olarak, Emlak Konut GYO'nun elinde kalan geri alınan paylara ilişkin olarak Emlak Konut GYO, HSBC ile mutat istisnalara tabi olmak üzere mutat 30 günlük bir satmama taahhüdü vermiştir. Ancak, işbu açıklama tarihine kadar İşlem'in detaylarının kesinleşmemiş olması ve; Emlak Konut GYO'nun açıklamanın ertelenmesinde meşru menfaatleri bulunması nedeniyle, Emlak Konut Yönetim Kurulu 12 Eylül 2023 tarihinde Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi (II-15.1 sayılı) uyarınca içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar vermiştir. İşlem'in açıklanması ile birlikte yukarıda belirtilen erteleme hususlarının ortadan kalkmıştır. Emlak Konut GYO adına Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority tarafından regüle edilen HSBC, bu açıklamada yer alan hususlarda Emlak Konut GYO haricinde başka hiçbir kişinin tek plasman temsilcisi olarak görev almamaktadır ve Emlak Konut GYO dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.

GSDHO… 31 Mayıs 2023 tarihli duyuruda belirtildiği üzere; Sumitomo Corporation garantörlüğünde Sumisho Marine Co. Ltd. ile gemi yapım sözleşmesi akdetmek üzere, bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100 oranında paylarına sahip olduğu, Malta'da yerleşik, 5.000 ABD doları sermayeli Guzide Maritime Limited şirketinin kuruluş işlemleri 13 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

HLGYO… Şirket Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2022 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, Şirket portföyünde yer alan İstanbul İli Şişli İlçesi Dikilitaş Mah. 418 Ada 145 numarada kayıtlı bina, 350.000.000 TL+KDV bedelle satılmış olup, tapu devir işlemleri 02 Haziran 2023 tarihinde tamamlanmıştır.

MRSHL… Şirketin Akzo Nobel N.V.'ye olan 400.000.000 TL borcunu, kalan anapara ve faizi ile birlikte ödeyerek tamamen kapattığına dair 18.09.2023 tarihli, dün yapılan açıklamada; borcun kapatılmasına ve yapılan ödemeye ilişkin tarih sehven 18.08.2023 olarak belirtilmiş olup, 18.09.2023 olarak revize edilmiştir.

ULUUN… 05.04.2023 tarihli duyuruda Antakya Organize Sanayi Bölgesinde satın alınan fabrikanın 2023 yılı üçüncü çeyrek içinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Ancak; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizi derinden yasa boğan deprem faciasından etkilenen yerlerden olan bölgede, kalifiye insan kaynağı sıkıntısı ve hizmet alınan kuruluşlarla çalışmalarda, planlamada öngördüğünün ötesinde gecikmeler yaşandığından fabrikanın üretime geçiş tarihi 2023 yılı son çeyrek olarak güncellenmiştir.

Kaynak A1 Capital


SANAYİ HABER AJANSI

SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.