Şirket haberleri

AGESA… Şirketin 01.01.2023 – 31.08.2023 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 4.421.879.256 TL, hayat dışı 91.422.575 TL olmak üzere toplam 4.513.301.831 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket haberleri
Yayınlama: 15.09.2023
2
A+
A-

AGESA… Şirketin 01.01.2023 – 31.08.2023 dönemine ait prim üretimi ; hayat dalı 4.421.879.256 TL, hayat dışı 91.422.575 TL olmak üzere toplam 4.513.301.831 TL olarak gerçekleşmiştir.

AVGYO… Samsun Havza Şehirlerarası Otobüs Terminali ‘nin mevcut kiracısı Şimşir Tur Terminal İşletmeciliği A.Ş.'nin kira bedelinin 01.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık 290.000 TL + KDV olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

CMENT… Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ana ortağımızın bağlı bulunduğu Cementir Holding N.V.'ye karşı açılan alacak davası, ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlanmış olup 1.018.119 TL tutarındaki tazminatın 20/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ye ödenmek üzere SPK'ya verilmesine istinaf yolu açık olmak üzere hükmedilmiştir.

COSMO… Bağlı ortaklı Cosmos Mühendislik A.Ş., yurtiçi müşterisiyle Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı ve Ataköy Metro Hattı işi için malzeme satış sözleşmesini bugün itibariyle imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 513.708,00 USD (KDV dahil)' dir.

CONSE… 30.11.2022 tarihli özel durum açıklaması ile, %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji Ticaret A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 2 ayrı projeye yönelik toplamda 100 MW gücünde depolamalı güneş enerjisi üretim santrali kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) önlisans başvurusu yapıldığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Yapılan önlisans başvurularımıza; EPDK tarafından, TEİAŞ kapasitelerindeki doluluktan dolayı bağlantı görüşü oluşturulamaması sebebiyle olumlu dönüş alınamadığını kamuoyunun bilgilerine sunarız.

KCAER… Şirket, 2022 yurtdışı satışlarının %19'unu gerçekleştirdiği MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinden son 45 günde 23.501.071 Amerikan doları tutarında yeni sipariş almıştır. MENA bölgesine olan satışlarımız 2023 yılında da güçlü seyrini sürdürmektedir. KZBGY… Balıkesir'de devretatil veya devremülk projesi geliştirmek maksadıyla yeni kurulacak 500.000 TL sermayeli Güney Marmara Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi'ne 245.000-TL sermaye payı ile iştirak edilmesine, şirketin kuruluşu ile ilgili gerekli belgelerin hazırlanması akabinde ticaret siciline başvuru işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

MIATK… Şirket sürükleyici teknolojiler ve Metaverse departmanı tarafından Ar-Ge süreci tamamlanmış ve geliştirilmiş olan Karma Gerçeklik ile Uzaktan Bakım-Onarım ve teknik destek uygulaması, uzamsal algılama ve holografik canlı bağlantı ve iletişim platformu ‘'WorkARia'' ürünümüzün ilk faturası kesilmiştir. Dünya'nın en büyük otomotiv üretici şirketlerinden birinden, pilot proje kapsamında geliştirilen 3 adet ürün karşılığında 31.500 USD (KDV Hariç) ön sipariş almıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinde 183 adet yeni satış olanağı ile Türkiye pazarında yaygınlaşması beklenen ‘'WorkARia'' ürünün, 2024 yılının 3. çeyreğinde Global Pazara açılması ve şirket cirosuna pozitif yönde katkı yapması beklenmektedir.

Pay alım / satım haberleri

 ENSRI… MUHAMMET NURİ ENSARİ… 13/09/2023 – 13/09/2023 tarihinde ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,00 – 15,00 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13/09/2023 tarihi itibariyle %75 sınırına ulaşmıştır.

SANKO… SANKO PETROKİMYA MAMÜLLERİ SAN VE TİC AŞ … 13/09/2023 – 13/09/2023 tarihinde SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. payları ile ilgili olarak 41,50 – 42,22 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 69.256 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 13/09/2023 tarihi itibariyle %86,52 sınırına ulaşmıştır.

GPO… INDES… 08.09.2023 tarihinde İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 23,17341 TL fiyat seviyesinden 2.650.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. sermayesinde kurucusu olduğu fonun pay oranı 08.09.2023 itibariyle %5,49 olmuştur.

SARKY… HAMİT MÜCELLİT… 14/09/2023 – 14/09/2023 tarihinde SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 38,60 – 39,22 TL fiyat aralığından 40.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 14/09/2023 tarihi itibariyle %0,78 sınırına ulaşmıştır.

HFP… ARDYZ… Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.(ARDYZ) hisselerinin toplamı, 12.09.2023 tarihinde 1.975.000 TL nominal hisse alımı sonucunda, %10 sınırını aşarak %11'e ulaşmıştır.

GEP… GEDIK… Kurum bünyesindeki fondan 11/09/2023 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,20 – 16,03 fiyat aralığından 425.461 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiş olup, kurum bünyesindeki fonun Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesindeki payları toplamı 11/09/2023 tarihi itibarıyla %4,99 sınırındadır.

ISY… ESCAR… 13.09.2023'te gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının Portföyündeki Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 13.09.2023 gün sonu itibarıyla 3,226,481.-adede ve toplam oy hakları % 5.94195 ‘e yükselmiştir.

 INFO…GLYHO… Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10'una karşılık gelen 23.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 16,50 TL fiyatla Kurum aracılığıyla (Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yatırımcılara satılacaktır. Alıcı üyeler İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir. Toplamda satılacak olan 23.000.000 TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem görmeyen nitelikte olup işlem günü itibarıyla Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşüm işlemi tamamlanacaktır.

Pay alım / satım haberleri

PIT… BMSCH… Şirketinin ortağı Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Şirketin diğer ortakları olan Ali Zontur ve Mustafa Zontur'a ait bulunan 1.300.000 adet A grubu ve 7.440.000 adet B grubu olmak üzere toplam 8.740.000 adet payların tamamının devralınması konusunda taraflar arasında Hisse Devir Sözleşmesi imzalanması ve ilgili payların devrinin tamamlandığına ilişkin açıklama 30.05.2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bunun sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) (“Tebliğ”) uyarınca, devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmış ve bu kapsamda, Ahmet Rauf Mollaoğlu adına zorunlu pay alım sürecinin yönetilmesi ve gerekli başvuruların yapılması için yetkilendirilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulunca 07.09.2023 tarihinde onay verilmiştir. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı “ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.3 )” MADDE 14 payları borsada işlem gören ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatı hesaplanmasında son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasından hareketle 15,02 olarak hesaplanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 13.09.2023 saat 09.00' da başlayıp 26.09.2023 saat 17.00'a kadar devam edecektir.

Sermaye artırım haberleri

KRONT… Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanarak, Şirket sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi neticesinde, 14.07.2023 tarihli ve 2023/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen sermaye artış oranının %100 olarak yeniden belirlenmesine ve Şirketin büyümesini hızlandırmaya ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımları, küresel kanal yapımızı güçlendirecek yatırımları ve Şirket'in artan işletme sermayesi ihtiyaçları için fon gereksinimi de değerlendirerek, bu suretle toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır: – Şirketin 42.805.539 -TL olan çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında 42.805.539,00 -TL artırılarak 85.611.078,00 -TL ye çıkarılmasına, – Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına, – Artırılan 42.805.539,00 -TL sermayeyi temsil edecek olan payların yaklaşık %10'luk kısmına isabet eden 4.280.556,00 -TL nominal payın A grubu nama yazılı olarak, yaklaşık %90'lık kısmına isabet eden 38.524.983,00 – TL nominal payın B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine, – Şirketin nakit olarak artırılacak olan 42.805.539,00 -TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 -TL den 15 (onbeş) gün süre ile kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine karar verilmiştir.

HLGYO… %4,77 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanmıştır.

SANKO… %42 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanmıştır.

VKGYO… %71.76 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylanmıştır.

Kaynak: A1 Capital


SANAYİ HABER AJANSI

SANAYİ HABER AJANSI

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.